Ochrona Przeciwpożarowa

Prowadzimy szkolenia spełniające wymagania Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o Ochronie P. Poż. (z późniejszymi zmianami) w zakresie:

Materiał szkoleniowy przed rozpoczęciem zajęć jest dogłębnie analizowany, by przekazać niezbędne informacje stanowiące podstawę sprawnego przeprowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na wypadek pożaru.

W trakcie zajęć omówione zostają:
- Miejsca szczególnie niebezpieczne ze względu na pożar;
- Możliwy rozwój zagrożeń w związku z rozprzestrzenianiem się pożaru;
- Sposoby alarmowania – stworzenie szablonu (procedury) zgłoszenia;
- Określenie dróg dojazdowych w przypadku zakładów o większym obszarze lub skomplikowanej infrastrukturze;
- Określenie dróg ewakuacyjnych i rozmieszczenie sprzętu P. Poż.;
- Zapoznanie z podstawą prowadzenia działań przez jednostki P. Poż. w celu lepszego zrozumienia zagrożeń działań ratowniczo-gaśniczych.

- Poprawne posługiwanie się podręcznym sprzętem gaśniczym z określeniem jego zastosowania (program obejmuje zajęcia praktyczne);
- Sposoby gaszenia pożarów w zależności od jego specyfiki;
- Podstawy prawne (zarys) Ochr. P. Poż., oraz prawo budowlane dla budynków występujących na terenie zakładu, którego pracownicy są słuchaczami szkolenia.

Ponadto świadczymy usługi w zakresie opracowywania dokumentacji takich jak:
- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego;
- Kontrola stanu bezpieczeństwa P. Poż.;
- Określenie stref zagrożenia;
- Wytyczenie dróg ewakuacyjnych i oznakowanie ich;

- Szkolenie z obsługi central P. Poż. różnych typów.

BIURO

ul. Bydgoska 114/2

87-100 Toruń

tel. + 48  605-031-379

firma@panteontorun.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI

ul. Osikowa 3

87-125 Osiek nad Wisłą