Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Zagadnienia:

 

Ogólne informacje:

 

Szkolenia prowadzimy zarówno dla grup zobligowanych prawnie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (przedlekarskiej), jak i dla osób którym bliskie jest dobro drugiego człowieka .


            W zakresie szkolenia dysponujemy zapleczem do szkolenia grup docelowych takich, jak instytucje i osoby prywatne zajmujące się na co dzień lub czasowo pracami niebezpiecznymi o zróżnicowanej specyfice. Służymy pomocą w szkoleniu ratowniczym sportowców, którzy hobbystycznie lub zawodowo zajmują się sportami ekstremalnymi.

Możecie Państwo liczyć na pomoc w organizacji również innych nie ujętych powyżej szkoleń, których specyfikę określicie Państwo sami lub z naszą pomocą.


            Dostosowujemy się do potrzeb klienta pod względem czasu i miejsca prowadzenia zajęć, pod warunkiem, że program szkolenia ustalony między stronami wymaga miejsc o specyficznej charakterystyce, a wykonanie założeń w innej lokalizacji jest niemożliwe lub mocno utrudnione.

Podstawa prawna

Art. 2091 Kodeksu Pracy (zmiana obowiązująca od 18.01.09 r.)

BIURO

ul. Bydgoska 114/2

87-100 Toruń

tel. + 48  605-031-379

firma@panteontorun.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI

ul. Osikowa 3

87-125 Osiek nad Wisłą